เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มข่าว

หน้าแรก

------------------------------------
 
ลิงค์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานสารบรรณ
------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RSS Feeds ข่าวรับสมัครงาน มจพ.
วัน-เดือน-ปี
หัวข้อข่าว
28/7/2554
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค
27/7/2554
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร
21/7/2554
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานวิชาการ
21/7/2554
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
20/7/2554
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
12/7/2554
 กองงาน วิทยาเขตปราจีน มจพ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
6/7/2554
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครพนักงานพิเศษ
1/7/2554
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร
1/7/2554
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครนักศึกษาช่วยงานวิชาการ
28/6/2554
 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) รับสมัครพนักงานพิเศษ
28/6/2554
 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานพิเศษ
27/6/2554
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
16/6/2554
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
16/6/2554
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
9/6/2554
 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
8/6/2554
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
26/5/2554
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
9/5/2554
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
9/5/2554
 กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับสมัครพนักงานพิเศษ
6/5/2554
 งานประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
3/5/2554
 ขยายเวลาสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554
3/5/2554
 มจพ.สอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2554
21/4/2554
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา และขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
4/4/2554
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
29/3/2554
 มจพ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554
29/3/2554
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
23/3/2554
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
14/3/2554
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
1/3/2554
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งอาจารย์จำนวน 2 อัตรา
28/2/2554
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
25/2/2554
 ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
25/2/2554
 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
25/2/2554
 ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
2/2/2554
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
26/1/2554
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
6/1/2554
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
27/12/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ
8/12/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
1/12/2553
 บัณฑิตวิทยาลัยฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
17/11/2553
 บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น ประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ IT
15/11/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ
5/11/2553
 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับสมัครพนักงานพิเศษ
5/11/2553
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
5/11/2553
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
2/11/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
27/10/2553
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
11/10/2553
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
6/10/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
6/10/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
27/9/2553
 สำนักงานอธิการบดี รับสมัครพนักงานพิเศษ
27/9/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ
20/9/2553
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
20/9/2553
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครพนักงานพิเศษ
7/9/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
31/8/2553
 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสรินธรไทย - เยอรมัน รับสมัครพนักงานพิเศษ
23/8/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
20/8/2553
 บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เปิดรับสมัครอาจารย์
19/8/2553
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
18/8/2553
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
6/8/2553
 กองงาน มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค
5/8/2553
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
5/8/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ
29/7/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
29/7/2553
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
16/7/2553
 มจพ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553
14/7/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ
2/7/2553
 มจพ. ปราจีนบุรี ขยายเวลารับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
30/6/2553
 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครพนักงานพิเศษ
25/6/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
23/6/2553
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
22/6/2553
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
22/6/2553
 สำนักหอสมุดกลาง รับสมัครพนักงานพิเศษ
27/5/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานพิเศษ
27/5/2553
 งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร รับสมัครพนักงานพิเศษ
27/5/2553
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ
3/5/2553
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน - อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์
30/4/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
30/4/2553
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
26/4/2553
 มจพ. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอจารย์ จำนวน 2 อัตรา
23/4/2553
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
23/4/2553
 บัณฑิตวิทยาลัยฯ (TGGS) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
23/4/2553
 กองงาน มจพ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานพิเศษ
23/4/2553
 บัณฑิตวิทยาลัยฯ (TGGS) รับสมัครพนักงานพิเศษ
22/4/2553
 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
21/4/2553
 กองกิจการนักศึกษา มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
20/4/2553
 บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
8/4/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เิปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
5/4/2553
 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ( TGGS ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
29/3/2553
 ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรม มจพ.ปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
29/3/2553
 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
29/3/2553
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
25/3/2553
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน - อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.รับสมัครคัดเลือกพนังงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 2 อัตรา 
23/3/2553
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค รายเดือน จำนวน 1 อัตรา
22/3/2553
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานพิเศษรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
17/3/2553
 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ( TGGS ) มจพ.รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานพิเศษรายเดือน จำนวน 2 อัตรา
16/3/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
11/3/2553
 บริษัท ดานิลี่ ฟาร์อิสต์ รับสมัคร พนง. หลายอัตรา
9/3/2553
 มจพ. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2/3/2553
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย  จำนวน 1 อัตรา
26/2/2553
 บริษัทฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ (1994) จำกัด เปิดรับสมัครงาน
26/2/2553
 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษรายเดือน  จำนวน 1 อัตรา
10/2/2553
 รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
10/2/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
29/1/2553
 มจพ. รับสมัครงานหลายอัตรา
25/1/2553
 ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรม  มจพ. ปราจีนบุรี   รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
11/1/2553
 บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ (ที) ประกาศรับสมัครงาน
7/1/2553
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
4/1/2553
 หอพักนักศึกษา มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
4/1/2553
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์  รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
22/12/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์  รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
16/12/2552
 มจพ. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
16/12/2552
 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
4/12/2552
 ภาควิชาเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2/12/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
18/11/2552
 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
12/11/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
12/11/2552
 มจพ.ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
11/11/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
11/11/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
6/11/2552
 มจพ. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2/11/2552
 มจพ. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
2/11/2552
 มจพ. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
2/11/2552
 มจพ. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
1/11/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา
1/11/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
17/10/2552
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เปิดสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
6/10/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
6/10/2552
 บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี (ที) รับสมัครงาน
28/9/2552
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
25/9/2552
 บจม.แอปโซลูท อิมแพค รับนักศึกษาฝึกงาน สาขา Marketing Communication
18/9/2552
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ. รับสมัครอาจารย์พิเศษ จำนวน 2 อัตรา
17/9/2552
 มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยชาย
11/9/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
11/9/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
27/8/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
14/8/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
29/7/2552
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักวิชาการศึกษา
17/7/2552
 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ. เปิดรับสมัครผู้ปฎิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
17/7/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. รับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง
16/7/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
16/7/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
10/7/2552
 TGGS KMUTNB เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
10/7/2552
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. รับสมัครช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง
2/7/2552
 บริษัทมัธยพิสัย กรุงเทพ ต้องการรับสมัครพนักงาน Graphic Design
30/6/2552
 รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
16/6/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
16/6/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 6 อัตรา
15/6/2552
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
12/6/2552
 คณะศิลปศาสตร์ มจพ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
9/6/2552
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์
9/6/2552
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์
9/6/2552
 มจพ. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552
9/6/2552
 เครือสหพัฒน์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ ในงาน Saha Group Fair
3/6/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
28/5/2552
 มจพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552
25/5/2552
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 อัตรา
22/5/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
14/5/2552
 รับสมัครอาจารย์พิเศษ รายชั่วโมง เพื่อสอนวิชาภาษาไทย
1/5/2552
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
1/5/2552
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัคร นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
24/4/2552
 วทอ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 1 อัตรา
24/4/2552
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานพิเศษตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
31/3/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
19/3/2552
 ด่วน Part time นักศึกษาที่ต้องการทำงานพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน
18/3/2552
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. รับสมัคร อาจารย์ 1 อัตรา
17/3/2552
 มจพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ สังกัดหอพักนักศึกษา
17/3/2552
 คณะวิศวะฯ มจพ. รับสมัคร วิศวกร 1 อัตรา
12/3/2552
 คณะวิศวฯ มจพ. รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
12/3/2552
 มจพ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
5/3/2552
 รับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
10/2/2552
 TGGS รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4/2/2552
 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2552
27/1/2552
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
27/1/2552
 มจพ.จัดงานวันนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 17
19/1/2552
 โครงการนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 17
12/1/2552
 คณะวิศวะฯ มจพ. รับสมัครช่างเทคนิค วุฒิปวส. สาขาไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
29/12/2551
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
25/12/2551
 TGGS now open positions for Lecturer
25/12/2551
 TGGS เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
19/12/2551
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสหกรรม มจพ. ปราจีน รับสมัคร อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
19/12/2551
 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
19/12/2551
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
17/12/2551
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
17/12/2551
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
28/11/2551
 คณะวิศวะฯ มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
28/11/2551
 มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
21/11/2551
 คณะวิศวะฯ มจพ. รับสมัครช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
21/11/2551
 คณะวิศวะฯ มจพ. รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
18/11/2551
 งานตรวจสอบภายใน มจพ. รับสมัครพนักงานด่วน
18/11/2551
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริืหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
18/11/2551
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
17/11/2551
 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักวิจัยฯ มจพ. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
17/11/2551
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
6/11/2551
 มจพ. รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
4/11/2551
 งานประชาสัมพันธ์ มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ
24/10/2551
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ
24/10/2551
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขยายเวลารับสมัครพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
20/10/2551
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์รับสมัครพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
15/10/2551
 คณะวิทย์ รับสมัครพนักงานพิเศษ
13/10/2551
 งานตรวจสอบภายใน รับสมัครพนักงานพิเศษ
9/10/2551
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์รับสมัครพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
2/10/2551
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
30/9/2551
 คณะวิศวะฯ รับสมัครอาจารย์
30/9/2551
 คณะ IT มจพ. รับสมัครอาจารย์
19/9/2551
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
12/9/2551
 มจพ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
10/9/2551
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
8/9/2551
 มจพ. เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ
3/9/2551
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
28/8/2551
 มจพ. ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
21/8/2551
 Pacnet Internet รับสมัคร SA/Programmer
21/8/2551
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
18/8/2551
 มจพ.เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551
13/8/2551
 มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ ประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
7/8/2551
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
5/8/2551
 สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มจพ. ปราจีนบุรี
8/7/2551
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มจพ. ปราจีนบุรี
30/6/2551
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
30/6/2551
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
30/6/2551
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
25/6/2551
 กองงาน มจพ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งธุรการ
25/6/2551
 มจพ.เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551
23/6/2551
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ จำนวน 1 อัตรา
17/6/2551
 มจพ. ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
12/6/2551
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา
26/5/2551
 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
21/5/2551
 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
14/5/2551
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
30/4/2551
 มจพ.เปิดรับสมัครนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
28/4/2551
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
1/4/2551
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
25/3/2551
 มจพ.เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพิเศษ จำนวนหลายอัตรา
7/3/2551
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 

 

 

© 2007 KMUTNB News v1.4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ +66 2 913-2500 โทรสาร +66 2 587-4350