เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มข่าว

หน้าแรก

------------------------------------
 
ลิงค์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานสารบรรณ
------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RSS Feeds ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย มจพ.
วัน-เดือน-ปี
หัวข้อข่าว
24/12/2552
 การปรับปรุงการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551
23/12/2552
 ขอเชิญชาว มจพ. เลือกตั้งคณะกรรมการบริการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
16/12/2552
 การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ กองทุน กรอ. (นศ. รหัส 52) [เพิ่มเติม]
16/12/2552
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกาศขยายวันรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โควตาเรียนดี และ โควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553
15/12/2552
 มจพ. ประกาศคุณลักษณะของ คนดีศรีแผ่นดิน
11/12/2552
 การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ กองทุน กรอ. (นศ. รหัส 52)
1/12/2552
 ด่วนมาก !!!!! นักศึกษาผู้กู้รายใหม่ตกค้างปีการศึกษา 2551 ตามรายชื่อที่แนบ โปรดดูกำหนดการที่แนบมานี้ พร้อมกับติดต่อห้องกองทุนฯ มจพ.
1/12/2552
 กำหนดฝึกภาคสนาม นศท.ปี 2, 3, 4, และ 5
25/11/2552
 รับสมัครทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
20/11/2552
 ประกาศ การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ต่อเนื่อง กองทุน กรอ.
20/11/2552
 ขั้นตอนการดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน กองทุน กรอ. สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ (รหัส 52)
12/11/2552
 มจพ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี (ป.วส.) ปีการศึกษา 2553
12/11/2552
 มจพ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี (ป.วช.) ปีการศึกษา 2553
12/11/2552
 มจพ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553
12/11/2552
 มจพ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ปีการศึกษา 2553
9/11/2552
 การยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
28/10/2552
 การแต่งกายสำหรับบัณฑิตที่มีชั้นยศทางทหาร
28/10/2552
 กำหนดการฝึกซ้อมสำหรับบัณฑิตที่มีชั้นยศทางทหาร
26/10/2552
 มจพ. รับสมัครผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคการศึกษา
22/10/2552
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ปิดให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชั่วคราว
19/10/2552
 ประกาศ สกอ.อนุมัติกู้ย้อนหลังในปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ (ตกค้างปี 2551)
12/10/2552
 มจพ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
7/10/2552
 แผนที่สนามสอบ GAT PAT
2/10/2552
 กองงาน มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครผู้ดำเนินการร้านค้าบริการ ณ อาคารหอพักนักศึกษา
14/9/2552
 การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ต่อเนื่อง กองทุน กรอ.
14/9/2552
 ขั้นตอนการดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน กองทุน กรอ. สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ (รหัส 52)
10/9/2552
 ประกาศ กองทุน กยศ. สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2552 ที่ต้องการยืนยันการกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2/2552
31/8/2552
 ประกาศ กยศ. เรื่อง ขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคการศึกษา 1/2552
29/8/2552
 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักเรียนโควต้าเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2553
27/8/2552
 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มจพ.
21/8/2552
 ประกาศ กองทุน กรอ.
21/8/2552
 มจพ. สอบราคาจัดจ้าง ปรับปรุงห้อง Server ระยะที่ 1
19/8/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทโครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
18/8/2552
 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2551
13/8/2552
 ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
10/8/2552
 มจพ. สอบราคาก่อสร้างศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการตรวจสอบและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง
10/8/2552
 ประกาศมหาวืทยาลัย เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ.
10/8/2552
 มจพ. ให้บริการสั่งตัดชุดครุย
7/8/2552
 มจพ. สอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบการให้บริการรายงานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี ลักษณะ 3 มิติ ตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย จำนวน 1 ระบบ
6/8/2552
 นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการโอนเงิน กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 1/2552 เตรียมหลักฐาน
6/8/2552
 รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงิน กรอ. ที่ได้รับการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1/2552
4/8/2552
 มจพ. ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ควบคุมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ
31/7/2552
 ประกาศรับทุนการศึกษา
29/7/2552
 บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม)
29/7/2552
 มจพ. จัดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ
23/7/2552
 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การนำรถยนต์เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
21/7/2552
 สาขาวิชาสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2552
17/7/2552
 ขอเชิญส่งกลอนสุภาพ หัวข้อ
17/7/2552
 มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2553
17/7/2552
 ขอความร่วมมือดำเนินการ เพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009
15/7/2552
 ประกาศหอพักนักศึกษา กำหนดวันชำระค่าสาธารณูปโภค นักศึกษาหอพัก
13/7/2552
 ประกาศหอพักนักศึกษา กำหนดการซักผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน ภาคเรียนที่ 1/2552
13/7/2552
 ประกาศหอพักนักศึกษา การชำระค่าสาธารณูปโภคของผู้พักอาศัย
2/7/2552
 มจพ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท - ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2552
2/7/2552
 ประกาศวิชาทหาร เรื่อง การขอแก้ชื่อตัว-ชื่อสกุล
1/7/2552
 ประกาศ กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2552 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่
29/6/2552
 ประกาศ กรอ. ด่วน
24/6/2552
 สพอ. ร่วมกับ วทอ. ได้รับอนุญาตให้เป็นหน่วยตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (CNG/NGV)
24/6/2552
 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552
19/6/2552
 นักศึกษากู้ กยศ. ประเภทกู้เกินหลักสูตร ปีการศึกษา 52
19/6/2552
 ประกาศกองทุน กยศ.
18/6/2552
 ประกาศกองทุน กยศ. มจพ. นศ. เก่า – กู้เก่า ที่ส่งเอกสารแสดงความจำนงกู้ยืมแล้ว
18/6/2552
 คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1)
15/6/2552
 ปฎิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2552
15/6/2552
 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. จัดประกวดโลโก้สำนักวิจัยฯ ชิงรางวัล 5,000 บาท
12/6/2552
 บัณฑิตวิทยาลัย มอบทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2)
11/6/2552
 ประกาศกองทุน กยศ. มจพ.
9/6/2552
 ประกาศเตือนนักศึกษาที่จะทำงานโครงการ Work and Travel
5/6/2552
 การกู้ยืมเงินกองทุน "กรอ." ปีการศึกษา 2552 สำหรับนักศึกษาเก่าที่เคยกู้ยืมปีการศึกษา 2549-2551
20/5/2552
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการสมทบพิเศษ รอบสอง เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2552
18/5/2552
 รายชื่อผู้กู้กรอ.ที่ได้รับการโอนเงินเพิ่มเติมสำหรับภาคการศึกษา 2/2550
13/5/2552
 DAAD grants 12 scholarships for South East Asian Students
12/5/2552
 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา admissions ประจำปีการศึกษา 2552
12/5/2552
 การออกนอกระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
23/4/2552
 มจพ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี
9/4/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
8/4/2552
 วทอ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)
1/4/2552
 ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ (หอพักนักศึกษา)
25/3/2552
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2552
25/3/2552
 มจพ. เปิดรับนักศึกษาระดับ ปว.ส. เข้าศึกษาต่อในโครงการสมทบพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
23/3/2552
 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการ G-MTC อุบลราชธานี ประจำภาคเรียนที่ 1/2552
17/3/2552
 การตรวจสอบผลการสอบเข้า มจพ.
10/3/2552
 ตารางสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2552 ใหม่
10/3/2552
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2552
4/3/2552
 วทอ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PNET)
4/3/2552
 แผนที่มหาวิทยาลัย และสนามสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
4/3/2552
 สโมสรบุคลากร มจพ. เปิดรับสมัครเรียนสอนเสริม
3/3/2552
 หอพักนักศึกษา มจพ.
19/2/2552
 ขั้นตอนการกู้ กยศ.ผ่าน E-StudentLoan ปีการศึกษา 2552
19/2/2552
 เอกสารที่นักศึกษากู้ยืมต้องรับทราบ และดำเนินการ ปีการศึกษา 2552
19/2/2552
 หอพักนักศึกษา มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าพักประจำภาคเรียนที่ 1/2552
18/2/2552
 "5 ทศวรรษแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ"
17/2/2552
 มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบ 50 ปี
17/2/2552
 กำหนดการงานวันรวมน้ำใจ มจพ.
16/2/2552
 เหรียญที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4/2/2552
 ติดต่อด่วนมากที่สุด นักศึกษากู้ยืม กยศ.ที่ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 100 ราย สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2551
2/2/2552
 งานวันรวมน้ำใจ มจพ. ครบรอบ 50 ปี
2/2/2552
 มจพ. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเึครื่องคอมพิวเตอร์ูุลูกข่ายสำหรับงานสำนักงาน (LCD) จำนวน 40 เครื่อง
19/1/2552
 ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เรื่อง การใช้รหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
14/1/2552
 TGGS เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก
14/1/2552
 กยศ. เปิดระบบให้ผู้กู้ดำเนินการได้แล้ว
14/1/2552
 การโอนเงิน กรอ.51 (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่1) เพิ่มเติม
14/1/2552
 รายชื่อการโอนเงิน กรอ.51(กู้ยืมต่อเนื่อง)
12/1/2552
 มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง ปี'52 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปริญญาตรี
9/1/2552
 วิศวะฯ มจพ. รับติวเตรียมความพร้อม ฟรี
9/1/2552
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2551
 
RSS Feeds ข่าวทั่วไป มจพ.
วัน-เดือน-ปี
หัวข้อข่าว
30/12/2552
 อ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วทอ. สร้างเครื่องเจียระไนลับคมมีดกัดชนิดคมเลื่อยมุมเอียง 3 มิติ
29/12/2552
 งานประชาสัมพันธ์ มจพ. เดินสายสวัสดีสื่อมวลชน
23/12/2552
 เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่
18/12/2552
 พระราชดำรัช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2552
15/12/2552
 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน - อวกาศ คว้ารางวัล ASME
11/12/2552
 ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP_PE มจพ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Technical Achivement Aware
4/12/2552
 นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล และการบิน-อวกาศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4/12/2552
 ประกวดสัญลักษณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
2/12/2552
 Scoop พิเศษ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
1/12/2552
 วทอ.จัดสอบ TOEIC update
1/12/2552
 ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย น.ศ วิศวฯ มจพ. ตบเท้าชิงแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Thailand Rescue Robot Championship 2009
1/12/2552
 บรรยายด้วยภาพ พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
26/11/2552
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดโครงการค่ายหุ่นยนต์ โรบัวตอง
26/11/2552
 มจพ.สัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม (กำหนดการ)
26/11/2552
 มจพ.สัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม (กิจกรรม)
26/11/2552
 มจพ.สัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม (หน้าแรก)
26/11/2552
 TGGS ลงนามความร่วมมือหนุนทุนวิจัย
26/11/2552
 อาจารย์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มจพ. สร้างมูลค่าผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากวัสดุรำข้าวทดแทนการใช้วัสดุสังเคราะห์
25/11/2552
 มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สกอ.
23/11/2552
 นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้รับรางวัลชนะเลิศ SolidWorks Design and Skill Contest 2009
23/11/2552
 วทอ.จัดสอบ TOEIC
20/11/2552
 บรรยากาศ งานคืนสู่เย้าชาววิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
20/11/2552
 มจพ. MOU กับ บริษัทดานิลี่ ฟาร์อิสต
20/11/2552
 มจพ.บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
19/11/2552
 มจพ. ร่วมกับมูลนิธิ ดร.สุภรณ์ จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล
19/11/2552
 มจพ.จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
19/11/2552
 มจพ.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2552
18/11/2552
 ม.ปทุมวันเยี่ยมชม มจพ.
18/11/2552
 บรรยายด้วยภาพ งานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพันแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
17/11/2552
 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานเมทัลเล็กซ์ 2009
17/11/2552
 โครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง รวมใจคนไทยเพื่อสามัคคี
17/11/2552
 โครงการสอนเสริม ประจำปี 2552
13/11/2552
 กองกลาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM
12/11/2552
 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มจพ. จัดกิจกรรมโลกทัศน์อาชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
9/11/2552
 ผลการประกวดนางนพมาศและกระทงประจำปี 2552
6/11/2552
 มจพ.จัดงานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน แด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5/11/2552
 สโมสรวิศวฯจัดงาน คืนสู่เหย้าชาว วิศวฯ
5/11/2552
 มจพ. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
5/11/2552
 มจพ. เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
3/11/2552
 Scoop พิเศษ เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
30/10/2552
 ขอแสดงความยินดีกับ Miss LE SASHA
29/10/2552
 อาจารย์คณะวิศวฯ คว้ารางวัลบทความดีเด่นนานาชาติ
27/10/2552
 มจพ.สรุปยอดเงินงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2552
26/10/2552
 มจพ. รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
21/10/2552
 บรรยายด้วยภาพ มจพ.ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
20/10/2552
 อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกลคว้าทุนพัฒนาหุ่นยนต์แนวใหม่ ภายใต้แนวคิด เหยื่อ-ผู้ล่า
16/10/2552
 พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ๒๐๕ พรรษา แห่งพระบรมราชสมภพ
13/10/2552
 มจพ.จับมือกระทรวงพลังงานแถลงข่าวผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
12/10/2552
 มจพ.จัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 1
12/10/2552
 มจพ.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันสังคมรวมพลัง ลดน้ำหนัก ป้องกันโรค
12/10/2552
 สำนักคอมฯจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ใน Microsoft Office 2007
8/10/2552
 มจพ. น.ศ คณะวิทย์ พัฒนาเส้นใยนาโนเพื่อใช้งานเลี้ยงเซลล์ ราคาถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศ
7/10/2552
 มจพ. กำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551
6/10/2552
 มจพ.จัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4/10/2552
 แจ้งบุคคลกร มจพ.การส่งคืนทรัพยากรสารนิเทศของสำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ
24/9/2552
 น.ศ. ป.เอก สร้างเครื่องต้นแบบวัดเปอร์เซนต์ยางชี้ช่องสร้างมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรด้วยคลื่นไมโครเวฟ
23/9/2552
 คณะผู้บริหารกัมพูชาเยี่ยมชม มจพ.
22/9/2552
 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
22/9/2552
 แผนที่เดินไปจังหวัดลำปาง
22/9/2552
 ประวัดวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
21/9/2552
 งานเกษียณอายุราชการอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
16/9/2552
 มจพ.ขอเชิญทัศนศึกษา กรุงเทพฯ - ลำปาง
14/9/2552
 ประกาศผลการประกวดหุ่นยนต์ มจพ.ครั้งที่ 1
11/9/2552
 ประกาศผลการประกวดหุ่นยนต์ มจพ. ครั้งที่ 1
10/9/2552
 มจพ.มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย
10/9/2552
 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
9/9/2552
 มจพ. จัดงานพิธี 9 ในดวงใจ
4/9/2552
 มจพ.การจัดประกวดหุ่นยนต์ 8 กันยายน 52
2/9/2552
 มจพ. แถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี
28/8/2552
 มจพ. เปิดบ้านงานแถลงข่าวงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.
28/8/2552
 คู่มือเยี่ยมชมงาน Open House 2009 วันที่ 7-11 กันยายน 2552
28/8/2552
 มจพ. เจ๋งสร้างเครื่องวัดหยดน้ำเกลือและส่งข้อมูลแบบบูลทูธ ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วย
27/8/2552
 มจพ. จัดงาน "ด้วยรักและผูกพัน" แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
26/8/2552
 งานคืนสู่เหย้า ไทย-เยอรมัน 50 ปี มจพ.
21/8/2552
 มจพ. จัดบรรยายการจัดทำ Functional Competency
18/8/2552
 มจพ. โชว์ศักยภาพจัดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14/8/2552
 มจพ. ประกาศผลการพิจารณารางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2552
14/8/2552
 พิธีเปิดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ
11/8/2552
 ทีม Duck Rider เตรียมฟิตความพร้อมออกรายการช่อง7
10/8/2552
 งานแนะแนว ฯ มจพ. จัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ ประจำเดือนกันยายน 2552
10/8/2552
 มจพ.ให้บริการสั่งตัดชุดครุย
7/8/2552
 จำหน่ายที่ระลึกสินค้างาน ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใน จากใจ "ลูก" ถึง "แม่"
7/8/2552
 คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. จัดเสวนาการกุศล
7/8/2552
 SCG จัดเวทีแก่นิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน
7/8/2552
 นักศึกษาจากวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลออกแบบรถอัจฉริยะไร้คนขับ
5/8/2552
 ชมรมพุทธศาสน์ มจพ. จัดโครงการถวายมหาสังฆทาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
31/7/2552
 SCOOP พิเศษ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
29/7/2552
 งานแนะแนวฯ มจพ. จัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ เดือนสิงหาคม 2552
23/7/2552
 มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2552
23/7/2552
 กองกลาง จัด Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส
23/7/2552
 สนอ. Big Cleaning Day
22/7/2552
 มจพ. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO
21/7/2552
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
17/7/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังพระธรรมเทศนา
16/7/2552
 กำหนดการ งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ปี 2552
15/7/2552
 งานแนะแนวจัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ
10/7/2552
 ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP_PRO มจพ. คว้าแชมป์โลก 3 ปี ซ้อน
30/6/2552
 IAESTE Thailand เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อรับทุนไปฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2553
26/6/2552
 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านทำความดี ละเว้นความชั่ว เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
24/6/2552
 สรุปยอดเงินบริจาคผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2552
19/6/2552
 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2552
12/6/2552
 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานออโตโมทีฟแมนูแฟกเจอริ่ง 2009
12/6/2552
 ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP_PRO มจพ. ป้องกันแชมป์โลก Robocup 2009 ที่ประเทศออสเตรีย
11/6/2552
 องค์การนักศึกษา มจพ. ได้จัดงานรับขวัญประดู่แดง ปี ๒๕๕๒ ตอน คลื่นลูกใหม่
5/6/2552
 ขอเชิญชาวชาวประดู่แดง ร่วมส่งกำลังแรงใจและแรงเชียร์ ให้กับ 5 ทีมหุ่นยนต์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเกล้าพระนครเหนือ ศึกการแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand Championship 2009
5/6/2552
 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดการแถลงข่าวงาน “ถนนเทคโนโลยี 2552 (Technology Street 2009)” และการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2552
4/6/2552
 President Mr. Burns Hargis จาก Oklahoma State University (Stillwater) ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงนามความร่วมมือ ดูงานและเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4/6/2552
 AFS ประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 49
3/6/2552
 ทีม iRAP RIDER นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552
27/5/2552
 ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 (รอบคัดเลือก)
27/5/2552
 ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
7/5/2552
 มจพ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วทอ. ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศจากการแข่งขันฟิสิกส์เอเชีย ครั้งที่ 10
7/5/2552
 วันพืชมงคล ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
7/5/2552
 วันวิสาขบูชา ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
4/5/2552
 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2552
2/5/2552
 วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
22/4/2552
 มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552
20/4/2552
 นักศึกษา มจพ. แสดงโขนและรำไทยในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาของ สกอ.
7/4/2552
 มจพ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา วทอ. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Professional Award
30/3/2552
 ขอเชิญบุคลากร มจพ. ร่วมงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
18/3/2552
 มจพ.เสริมทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาหนุนการอนุรักษ์พลังงานทั้งภาครัฐและเอกชน
16/3/2552
 บรรยากาศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี
9/3/2552
 มจพ. ลงนามความร่วมมือกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
27/2/2552
 DEUTSCHE WELLE TV เปิดตัวที่แรกในไทย
26/2/2552
 บรรยากาศงานนิทรรศการและการสัมมนาวิชาการด้านดิจิตอลทีวีและการออกอากาศ
26/2/2552
 อธิการบดี มจพ. ให้สัมภาษณ์ FM 93.25 MHz K-Radio
26/2/2552
 บรรยากาศงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ปี’52
19/2/2552
 ศ.ดร. ธีรวุฒิ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุฯงานเสวนาวิชาการ
19/2/2552
 อธิการบดีให้สัมภาษณ์งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบ 50 ปี แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
18/2/2552
 มจพ. เสวนาวิชาการ ทิศทางแรงงานไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12/2/2552
 นัดพบแหล่งงาน มจพ.
6/2/2552
 มจพ. จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายรำไท้เก๊ก
5/2/2552
 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิก
4/2/2552
 สโมสรบุคลากร มจพ. จัดทัศนศึกษา มาเลเซีย-สิงคโปร์
4/2/2552
 โครงการปัจฉิมนศ. กองทุนฯ มจพ.
4/2/2552
 เปิด Lab ทดสอบสารยับยั้งการกัดกร่อนในท่อปิโตรเลียมแห่งแรกของไทย
30/1/2552
 มจพ. ชนะเลิศคว้าถ้วยคะแนนรวม จากการแข่งขันงานกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า
26/1/2552
 สรุปผลการประกวดดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์
24/1/2552
 มจพ. ลงนามความร่วมมือสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
22/1/2552
 มจพ. ได้รับเหรียญ จากการแข่งขันหัวหมากเกมส์ รวม 21 เหรียญ
21/1/2552
 งานนบน้อมคุรุวาร ประจำปี พ.ศ. 2552
16/1/2552
 องค์การนักศึกษา จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน และคอนเสิร์ตช่วยเหลือค่ายอาสาพัฒนาชนบท 6 ชมรมในสังกัดฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
12/1/2552
 ขอเชิญชมและเชียร์กีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า
8/1/2552
 มจพ. จัดงานวันนบน้อมคุรุวาร ประจำปี พ.ศ. 2552
8/1/2552
 โครงการโลกทัศน์อาชีพ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
7/1/2552
 กำหนดการประกวดดนตรีไทยรอบชิงชนะเลิศ
7/1/2552
 ประกาศรายชื่อวงดนตรีไทยที่ส่งเข้าประกวด
7/1/2552
 ประกาศรายชื่อวงดนตรีไทย ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
7/1/2552
 ผลการคัดเลือกวงดนตรีไทย เข้ารอบชิงชนะเลิศ
6/1/2552
 ม.บูรพาศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี มจพ.
 
RSS Feeds ข่าวรับสมัครงาน มจพ.
วัน-เดือน-ปี
หัวข้อข่าว
22/12/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์  รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
16/12/2552
 มจพ. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
16/12/2552
 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
4/12/2552
 ภาควิชาเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2/12/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
18/11/2552
 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
12/11/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
12/11/2552
 มจพ.ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
11/11/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
11/11/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
6/11/2552
 มจพ. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2/11/2552
 มจพ. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
2/11/2552
 มจพ. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
2/11/2552
 มจพ. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
1/11/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา
1/11/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
17/10/2552
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เปิดสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
6/10/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
6/10/2552
 บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี (ที) รับสมัครงาน
28/9/2552
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
25/9/2552
 บจม.แอปโซลูท อิมแพค รับนักศึกษาฝึกงาน สาขา Marketing Communication
18/9/2552
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ. รับสมัครอาจารย์พิเศษ จำนวน 2 อัตรา
17/9/2552
 มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยชาย
11/9/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
11/9/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
27/8/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
14/8/2552
 มจพ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
29/7/2552
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักวิชาการศึกษา
17/7/2552
 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ. เปิดรับสมัครผู้ปฎิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
17/7/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. รับสมัครอาจารย์ 1 ตำแหน่ง
16/7/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
16/7/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
10/7/2552
 TGGS KMUTNB เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
10/7/2552
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. รับสมัครช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง
2/7/2552
 บริษัทมัธยพิสัย กรุงเทพ ต้องการรับสมัครพนักงาน Graphic Design
30/6/2552
 รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
16/6/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
16/6/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 6 อัตรา
15/6/2552
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
12/6/2552
 คณะศิลปศาสตร์ มจพ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
9/6/2552
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์
9/6/2552
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์
9/6/2552
 มจพ. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552
9/6/2552
 เครือสหพัฒน์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ ในงาน Saha Group Fair
3/6/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
28/5/2552
 มจพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552
25/5/2552
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 อัตรา
22/5/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
14/5/2552
 รับสมัครอาจารย์พิเศษ รายชั่วโมง เพื่อสอนวิชาภาษาไทย
1/5/2552
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
1/5/2552
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับสมัคร นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
24/4/2552
 วทอ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 1 อัตรา
24/4/2552
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานพิเศษตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
31/3/2552
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
19/3/2552
 ด่วน Part time นักศึกษาที่ต้องการทำงานพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน
18/3/2552
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. รับสมัคร อาจารย์ 1 อัตรา
17/3/2552
 มจพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ สังกัดหอพักนักศึกษา
17/3/2552
 คณะวิศวะฯ มจพ. รับสมัคร วิศวกร 1 อัตรา
12/3/2552
 คณะวิศวฯ มจพ. รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
12/3/2552
 มจพ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
5/3/2552
 รับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
10/2/2552
 TGGS รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4/2/2552
 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2552
27/1/2552
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
27/1/2552
 มจพ.จัดงานวันนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 17
19/1/2552
 โครงการนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 17
12/1/2552
 คณะวิศวะฯ มจพ. รับสมัครช่างเทคนิค วุฒิปวส. สาขาไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 
RSS Feeds ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา มจพ.
วัน-เดือน-ปี
หัวข้อข่าว
25/12/2552
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการบรรยาย เรื่อง Math Spectacle Show
23/12/2552
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553
16/12/2552
 สำนักคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล สำหรับบุคคลภายใน
11/12/2552
 สสว. ร่วมกับ มจพ. จัดโครงการให้คำปรึกษาการพัฒนานายช่าง/ช่างก่อสร้าง
11/12/2552
 กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง การพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
25/11/2552
 มจพ. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายและสาธิตการทดลองเชิงคณิตศาสตร์
17/11/2552
 กองแผนงาน มจพ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
12/11/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษ
9/11/2552
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวางแผนอุดมศึกษาของรัฐ
14/10/2552
 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับศูนย์การเชื่อมแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ The Second South-East Asia International Welding Congress ครั้งที่ 2
4/10/2552
 สัมมนาวิชาการ มจพ. กับการวิจัย & พัฒนา
27/8/2552
 ภาควิชาภาษา และศูนย์วิจัยและพัฒนาทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนเอกสารรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
5/8/2552
 โครงการบรรยายพิเศษเชิงวิชาการและปฏิบัติการทางสถิติ เรื่อง "การทำวิจัยทางสถิติ"
10/7/2552
 หลักสูตรอบรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส
10/7/2552
 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. จัดหลักสูตรเฉพาะกลุ่มและเจาลึกเฉพาะสาขา
10/7/2552
 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดหลักสูตรอบรม ประจำปี 2552
29/6/2552
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 (Standardized English Proficiency Test Project)
19/6/2552
 วีดีโอบรรยาย สุขภาพดีวิถีธรรมชาติ
19/6/2552
 มจพ. จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4/6/2552
 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Photoshop สำหรับบุคลากรภายใน
1/5/2552
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ : แหนม วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น
16/3/2552
 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและสนับสนุนการลงทุนในโครงการ
10/3/2552
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา C
5/3/2552
 มจพ. ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรดูงานด้านการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
18/2/2552
 วีดีโอบรรยาย การบำบัดกระดูกสันหลังด้วยพลังจิต
16/2/2552
 ม.ศิลปากร ศึกษาดูงาน มจพ.
2/2/2552
 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางแรงงานไทยในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
29/1/2552
 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การออกแบบและก่อสร้างเขื่อนในประเทศไทย
15/1/2552
 สรุปผลการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนา มจพ. ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 1

 

 

© 2007 KMUTNB News v1.4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ +66 2 913-2500 โทรสาร +66 2 587-4350