ผศ. อำพล เจิรญพัฒนไพศาล ผู้จัดการทีม และอาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน ผู้ฝึกสอนแบดมินตัน และผู้ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนต่างๆ เปิดเผยว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันจากงาน UiTM INTERNATIONAL  SPORTS FIESTA 2007 ที่สนามจากสนามการแข่งขันของมหาวิทยาลัย  UNIVERSITI     TEK NOLOGI MARA ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 22550 นอกจากกีฬาประเภทแบดมินตันยังมีกีฬา ฟุตซอล และตะกร้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วย วัตถุประสงค์ในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขัน สร้างความแข็งแกรงและความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน UiTM และผู้ร่วมการแข่งขันตลอดจนการส่งเสริมความเป็นเลิศและความมีน้ำใจของนักกีฬาสมัครเล่น เป็นต้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประมาณ 300,000 บาท

นักกีฬาประเภทแบดมินตันที่ได้รับรางวัล

         1.นายวศิน                     นิลหยก         ME ปี 4          (ชนะเลิศประเภทชายคู่และรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว)
         2. นายสนธิ                   บุญประเสริฐ  IE   ปี 4         (ชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว)
         3. นายวรเทพ                กิตติวงศากูล WoET ปี 4   (ชนะเลิศประเภทชายคู่และรองชนะเลิศประเภทแบบผสม)
         4. นางณัฐวุฒิ              สัลเลขนันท์   AS ปี 2           (ชนะเลิศประเภทแบบผสม)
         5. นางสาวมัตติการ       สมิทธิ์สมบูรณ์  ปริญญาโท ปี 1 (ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว-หญิงคู่ และรองชนะเลิศ-ประเภทแบบผสม) 
         6. นางสาวประพิมพร   บุญประเสริฐ FT ปี 2(รองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว-หญิงคู่ และชนะเลิศประเภทผสม)

         นักกีฬาแบดมินตันนี้ยังเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “ วลัยลักษณ์เกมส์ ”ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช ในวันที่ 7-14 มกราคม 2551 อย่าลืมส่งแรงใจร่วมเชียร์นักกีฬา มจพ. ในครั้งนี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-9344831 หรือ 02-5561307 ต่อ 1027

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1341 ครั้ง