ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดโปรเจคเตอร์พร้อมโอเวอร์เฮดและจอสำหรับฉายภาพ

6 กุมภาพันธ์ 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1318 ครั้ง