ผศ.ปรีชา อ่องอารี อธิการบดี มจพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในการต้อนรับ นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะขอเยี่ยมชมดูงานและหารือความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทางด้านการเชื่อมมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00 น.

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1430 ครั้ง