คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปี 2551 ประเภทข้าวแกง หรืออาหารตามสั่ง จำนวน 1 ร้าน จำหน่าย ณ ชั้น 2 โรงอาหารสวนปาล์ม อาคาร 46 มจพ.

  • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 14  มีนาคม 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร มจพ.
  • สัมภาษณ์และทดสอบปรุงอาหารด้วยตนเอง  วันที่ 18 มีนาคม 2551 เวลา 09.30 น.

            สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร มจพ. ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.  โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1154

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1327 ครั้ง