28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 น. สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิิมพ์ข่าวสด ได้แก่ คุณศิริลักษณ์ เล่า , คุณชุติวรรณ เกศะรักษ์ และคุณนพพร ดุสิตเกษม เข้าพบ ผศ.ปรีชา อ่องอารี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1453 ครั้ง