ประกาศให้นักศึกษา ผู้กู้ กรอ. รายได้เกิน 150,000 บาท / ปี รับสัญญาได้ที่ อาคาร 40 ปีชั้น 4 ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศให้ผู้กู้ยืมเงินที่เคยกู้ กรอ. และมีรายได้เกิน 150,000 บาท / ปี ให้เข้ามารับสัญญาปีการศึกษา 2550 ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 มีนาคม 2551 เพื่อนำสัญญาไปเซ็นและแนบเอกสารประกอบการทำสัญญา กำหนดส่งสัญญาภายในวันที่ 20 มีนาคม 2551


12 มีนาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4325 ครั้ง