การตรวจสอบผลการสอบข้อเขียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2551

การตรวจสอบผลการสอบเข้า มจพ. สามารถตรวจสอบได้ 3 ทางคือ

#1. SMS วิธีการส่ง SMS ทั้งระดับ ป.วช. , ปริญญาตรี 2-3 ปี , ปริญญาตรี 4 ปี

พิมพ์ เลขที่สมัครสอบ กดส่ง 4276995 (เสียค่าใช้จ่าย 3 บาท ต่อ 1 ข้อความ )

ตัวอย่าง
123456-7 หรือ 1234567

** สามารถตรวจสอบในเวลา 19.30 น. โดยประมาณ ตามกำหนดวันประกาศผลสอบข้อเขียนดังนี้

กำหนดการประกาศผลสอบผ่าน SMS
ระดับ
วัน-เวลา
ระดับป.วช.
24 มีนาคม 2551 เวลา 19.30 โดยประมาณ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
25 มีนาคม 2551 เวลา 19.30 โดยประมาณ
ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี
26 มีนาคม 2551 เวลา 19.30 โดยประมาณ

-------------------------------------------------------------

#2. Website เว็บไซต์ มจพ. http://www.kmutnb.ac.th หรือ เว็บไซต์งานรับสมัคร http://www.admission.kmutnb.ac.th/

** สามารถตรวจสอบได้ในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามกำหนดวันประกาศผลสอบข้อเขียนดังนี้

กำหนดการประกาศผลสอบผ่านเว็บ
ระดับ
วัน-เวลา
ระดับป.วช.
24 มีนาคม 2551 เวลา 20.00 เป็นต้นไป
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
25 มีนาคม 2551 เวลา 20.00 เป็นต้นไป
ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี
26 มีนาคม 2551 เวลา 20.00 เป็นต้นไป

-------------------------------------------------------------

#3. ติดบอร์ดประกาศผล ณ มจพ. บริเวณ ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์

** สามารถตรวจสอบได้ในเวลา 09.00 น. โดยประมาณ ตามกำหนดวันประกาศผลสอบข้อเขียนดังนี้

กำหนดการประกาศผลสอบผ่านบอร์ดประกาศผล
ระดับ
วัน-เวลา
ระดับป.วช.
25 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 โดยประมาณ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
26 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 โดยประมาณ
ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี
27 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 โดยประมาณ

 

21 มีนาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 14427 ครั้ง