ทีม TGSAE  รถประหยัดพลังงาน ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering ) หรือ TGGS  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   คว้าคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในเรื่องของการ Design  รถประหยัดพลังงาน   จากการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2008  สมาชิกทีมประกอบด้วย   นายธนพล  หวานสนิท นายปัณณวิชญ์  บรรจงทัด  นายกิติบดี เศรษฐนันท์ นายโชคชัย  ดุจวรรณ์ และนายพรสรรค์ 
ธนพิตรพิบูล เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ามาช่วยเสริมทัพให้แข็งแกร่ง ประกอบด้วย  นายวรฉัตร  อาภาคัพภะกุล  นายคมสัน  บรรเสก และ นายวริช  บรรจงทัด
        รถประหยัดพลังงานสามารถนำความรู้ในด้านยานยนต์มาพัฒนาและเสริมทักษะวิศวกรรมยานยนต์  การออกแบบมีระบบการกันสะเทือน  การออกแบบการติดตั้งเครื่องยนต์   ระบบการขับเคลื่อน นำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงของโครงสร้าง    และตบท้ายด้วยการคว้ารางวัลที่ 4 จาก เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ สนามบริจสโตน  จังหวัดสระบุรี  

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2797 ครั้ง