คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

1 เมษายน 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2126 ครั้ง