มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดงานกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า กำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551  โดยร่วมกันจัดงาน “กีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้าฯ ขึ้นภายหลังจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นลง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 3 พระจอมเกล้า และคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นเจ้าภาพหลักจัดงาน โดยมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้

กำหนดการแข่งขันกีฬาและกีฬาสันทนาการบุคลากร 3 พระจอมเกล้า
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2551
ณ สนามกีฬา ชั้น 7 อาคาร 40 ปี มจพ.
เวลา 08.35 น.

บุคลากรทั้ง 3 พระจอมเกล้า ตั้งแถว ณ สนามกีฬา ชั้น 7 อาคาร 40 ปี มจพ.

09.00 น.

อาจารย์สมชาย  เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
พระนครเหนือ กล่าวต้อนรับนักกีฬา และกล่าวเปิดการแข่งขัน

09.15 น.

ผู้แทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวนำคำปฏิญาณ

09.00 น.
การแข่งขันเทนนิส (สนามเทนนิส การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) และพิธีมอบเหรียญรางวัล
09.00 น.

การแข่งขันสนุกเกอร์-บิลเลียด (สมาคมล้อเรืองชัย) และพิธีมอบเหรียญรางวัล

09.00 น.
การแข่งขันเปตอง (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มจพ.) และพิธีมอบเหรียญรางวัล
09.00 น.

การแข่งขันบาสเกตบอล ชาย รอบชิงชนะเลิศ (สนามกีฬา ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มจพ.)
และพิธีมอบเหรียญรางวัล

09.00 น.

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (สนามกีฬา ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มจพ.)
และพิธีมอบเหรียญรางวัล

09.45 น.

การแข่งขันแบดมินตัน  (สนามกีฬา ชั้น 7 อาคาร 40 ปี มจพ.) และพิธีมอบเหรียญรางวัล

10.00 น.

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส (สนามกีฬา ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มจพ.) และพิธีมอบเหรียญรางวัล

12.00 น.
รับประทานอาหาร (อาหารกล่อง)
13.00 น.

การแข่งขันวอลเลย์บอล (ชาย) รอบชิงชนะเลิศ (สนามกีฬา ชั้น 7 อาคาร 40 ปี มจพ.)
และพิธีมอบเหรียญรางวัล

14.00 น.

การแข่งขันวอลเลย์บอล (หญิง) รอบชิงชนะเสิศ (สนามกีฬา ชั้น 7 อาคาร 40 ปี มจพ.)
และพิธีมอบเหรียญรางวัล

14.30 น.

การแข่งขันฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศ (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มจพ.)
และพิธีมอบเหรียญรางวัล

15.15 น.
การแข่งขันกีฬาสันทนาการ ชักเย่อ วิ่งกระสอบ วิ่งสามขา (ช่วงพักครึ่งเวลา)
16.00 น.
การแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมรวมผู้บริหาร พบ ทีมรวมบุคลากรหญิง
17.30 น.
ผู้บริหาร นักกีฬา เข้าร่วมงานเลี้ยง ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
18.30 น.

อาจารย์สมชาย  เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬา กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน และกล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารี อธิการบดี มจพ. กล่าวต้อนรับ/กล่าวเปิดงาน

ประกาศผลและมอบถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาบุคลากร 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี อธิการบดี มจพ. มอบธงประจำการแข่งขันกีฬาบุคลากร
3 พระจอมเกล้า ในครั้งต่อไปแด่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

21.00 น.
ปิดงาน

หมายเหตุ   เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3741 ครั้ง