ผศ.ทองดี  ชีวพฤกษ์   เลขาธิการ IAESTE  THAILAND  นางสาวสุธาสินี  มีทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  สาขา Computer Studies   ประเทศนอร์เวย์    นายพิสัย  คลังกูล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สาขา  Computer Studies  ฝึกงานที่ประเทศเยอรมัน     และผู้ปกครองนักเรียนทุน IAESTE  ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากนิตยสารการศึกษาวันนี้  คอลัมน์การศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และประวัติความเป็นมาของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE THAILAND)    ตลอดจนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุน  พร้อมทั้งสัมภาษณ์ 2 นักเรียนทุนที่เพิ่งกลับจากการฝึกงานจากต่างประเทศเกี่ยวกับ ประสบการณ์ที่ได้รับ  การเตรียมตัว  การทำงานและการใช้ชีวิตในต่างแดน  และการนำความรู้จากการฝึกงานมาพัฒนาตนเองและสังคมประเทศชาติได้อย่างไรหลังจากฝึกงานจากต่างแดน(หากต้องการอ่านฉบับเต็ม  ติดตามได้ที่ นิตยสารการศึกษาวันนี้ ตามแผงหนังสือทั่วประเทศ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โครงการ IAESTE  THAILAND  โทรศัพท์. 0-2913-2500 ต่อ 1025

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2205 ครั้ง