ผศ.ปรีชา อ่องอารี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดการสัมมนาหัวข้อ เรื่อง "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา " เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุม 814 ณ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1001 ครั้ง