ประกาศ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

14 พฤษภาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1682 ครั้ง