การตรวจสอบผลการสอบนักศึกษาใหม่ รอบสอง โครงการปกติและสบทบพิเศษ ประจำปี 2551

การตรวจสอบผลการสอบเข้า มจพ. สามารถตรวจสอบได้ 3 ทางคือ

#1. SMS วิธีการส่ง SMS ทั้งระดับ ปริญญาตรี 2-3 ปี , ปริญญาตรี 4 ปี

พิมพ์ เลขที่สมัคร กดส่ง 4276995 (เสียค่าใช้จ่าย 3 บาท ต่อ 1 ข้อความ )

ตัวอย่าง
111111-1

** สามารถตรวจสอบในเวลา 19.00 น. โดยประมาณ ตามกำหนดวันประกาศผลสอบ ดังนี้

กำหนดการประกาศผลสอบผ่าน SMS
ระดับ
วัน-เวลา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
15 พฤษภาคม 2551 เวลา 19.00 โดยประมาณ
ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี
15 พฤษภาคม 2551 เวลา 19.00 โดยประมาณ

-------------------------------------------------------------

#2. Website เว็บไซต์ มจพ. http://www.kmutnb.ac.th หรือ เว็บไซต์งานรับสมัคร http://www.admission.kmutnb.ac.th/

** สามารถตรวจสอบได้ในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามกำหนดวันประกาศผลสอบ ดังนี้

กำหนดการประกาศผลสอบผ่านเว็บ
ระดับ
วัน-เวลา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
15 พฤษภาคม 2551 เวลา 20.00 เป็นต้นไป
ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี
15 พฤษภาคม 2551 เวลา 20.00 เป็นต้นไป

-------------------------------------------------------------

#3. ติดบอร์ดประกาศผล ณ มจพ. บริเวณ ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์

** สามารถตรวจสอบได้ในเวลา 09.00 น. โดยประมาณ ตามกำหนดวันประกาศผลสอบ ดังนี้

กำหนดการประกาศผลสอบผ่านบอร์ดประกาศผล
ระดับ
วัน-เวลา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
16 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 โดยประมาณ
ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี
16 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 โดยประมาณ

 

15 พฤษภาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4170 ครั้ง