บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทร ไทย - เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับทุนการศึกษา จากบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ทุน สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 พฤษภาคม 2551
           สอบถามรายละเอียดได้ที่       บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทร ไทย - เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 0-2586-7805 หรือ 0-2913-2500 ต่อ 2907 - 9 ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4212 ครั้ง