บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทร ไทย - เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
        
            ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ TGGS    ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 (วันเดีียวเท่านั้น) เวลา 08.30 - 16.00 น. พร้อมรายงานตัวนักศึกษา ณ ห้อง Coference Room ชั้น 3 อาคารบัณฑิืตวิทยาวิศวกรรมนานาชาติสิรินทร ไทย - เยอรมัน (TGGS)
         *หมายเหตุ  นักศึกษาที่ยังไม่ได้รายงานตัว กรุณาซื้อเอกสารการรายงานตัว ชุดละ 100 บาท ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS

             วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.30 - 10.00 น. รายงานตัวนักศึกษา เวลา 10.00 - 12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ห้อง Coference Room ชั้น 3 อาคารบัณฑิืตวิทยาวิศวกรรมนานาชาติสิรินทร ไทย - เยอรมัน (TGGS)
          *หมายเหตุ   กรุณาแต่งกายสุภาพ
           สอบถามรายละเอียดได้ที่       บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทร ไทย - เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 2907 - 9 ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2321 ครั้ง