สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
21 พฤษภาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1834 ครั้ง