สมาคมศิษย์เก่า มจพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดงานนบน้อมคุรุวาร ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551  เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  สามารถดาว์นโหลดกำหนดการของงาน
         เนื่องในโอกาสวันครู  พ.ศ. 2551 เพื่อเทิดเกียรติคุณครู และระลึกถึง พระคุณครูธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ในด้านกตัญญูกตเวทีต่อครูรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูและลูกศิษย์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
      สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2913 - 2500 - 49 ต่อ 1121, 1141, 1166

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1943 ครั้ง