นายจตุพล แก้วกล้า นายจรูญศักศ์ ผมงาม และนายเสกสรร  ทารจีน  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวการเชื่อม ชั้นปีที่ 3 มี อ.ปริยสุทธิ วัฒนธรรม เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ได้ทุนสกว.ชนะรางวัล Popular Vote จากนักศึกษาร่วมโครงการกว่า 1,000 เรื่อง การออกแบบเชื่อมและสร้างทอรช์เชื่อมใต้น้ำ สร้างขึ้นทดแทนการนำเข้า  ซึ่งมีราคาแพงเพราะมาจากต่างประเทศ  รวมทั้งการใช้งานเฉพาะอย่าง เช่น Offshore ในงานขุดเจาะ, underwater ในงานซ่อมเขื่อน การออกแบบเป็นพิเศษ มีคุณสมบัติสามารถ จับยึดชิ้นงานได้ง่าย เปลี่ยนลวดเชื่อมได้เร็ว ขั้นตอนการทดลองได้ทดสอบในตู้กระจกและวัดค่ากระแสไฟเชื่อม โดยในขั้นนี้มีอุปสรรคคือมีการกัดกร่อนในน้ำเพราะเป็นสปริงเหล็ก คณะผู้ทดลองจึงได้เปลี่ยนเป็นทองเหลือง ซึ่งทนการกัดกร่อนดังกล่าวได้
       โครงการ IRUS ริเริ่มโดย สกว .ฝ่ายอุตสาหกรรมเป็นโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Industria Projects for Undergradate Student) หรือ IRUS โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำโครงงานที่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการต้องการและมีส่วนร่วม มีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถลดต้นทุน ทดแทนการนำเข้า และใช้วัสดุในประเทศ ทุนนี้แบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ IPUS 1 เป็นทุนที่สนับสนุนการทำโครงงาน จากโจทย์ที่เสนอโดยผู้ประกอบการ โดยสกว.  ประสานงานโจทย์จากผู้ประกอบการและแจ้งอาจารย์เสนอโครงงาน IPUS 2 เป็นทุนที่สนับสนุนการทำโครงการจากโจทย์ที่ได้จากการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษา หรืออาจารย์ได้โจทย์จากภาคอุตสาหกรรม IPUS 3 เป็นทุนที่สนับสนุนให้คิดนวัตกรรมที่มีศักยภาพพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์โดยมีภาคอุตสาหกรรมรับทราบ ซึ่งคณะผู้ทำโครงงานได้รับทุนประเภทนี้ โดยแต่ละประเภทมีงบสนับสนุน10,0000 นักศึกษาไม่เกิน 3คน  /คนละ 10,000 อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน 20,000 บาท การออกแบบในครั้งได้จัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้าพารากอน และได้รับการ Vote จากผู้เข้าชมงาน โดยทาง สกว.มีสติกเกอรแจกก่อนเข้างานให้สามารถให้คะแนนโครงงานได้
        โครงงานการออกแบบเชื่อมและสร้างทอรช์เชื่อมใต้น้ำนี้ทดแทนการนำเข้า เพิ่มประสิทธิภาพในงานเชื่อมสามารถจับยึดชิ้นงานได้ง่าย เปลี่ยนลวดเชื่อมได้เร็ว และ ทนทาน รวมทั้งสามารถต่อยอด ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การไฟฟ้า นครหลวง อู่ทหารเรือ
         สอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ ( มจพ. ) 1518  ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 6418  

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1344 ครั้ง