สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จะจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 15) ขึ้น   ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2551 ณ MCC Hall   เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ของเยาวชนไทย  ในระดับอุดมศึกษา  นอกจากรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลพิเศษต่างๆ แล้ว ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2008  เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robot Contest 2008 ที่ประเทศอินเดีย
รางวัล/เกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน                        50,000             บาท                  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                    30,000             บาท                  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (2 รางวัล)     10,000             บาท                  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม                            10,000             บาท                  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
TAPA Robot of the Year                      10,000             บาท                  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

--------------------------------------------------------------

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2551 รอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2551
ทีมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารอบ 7 ทีม ประกอบด้วย
      1. ทีม INCHOATION                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
      2. ทีม iRAP สมหมาย.EXE          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
      3. ทีม iRAP The Ares                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
      4. ทีม iRAP ปูนขาว                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
      5. ทีม iRAP Ranger                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
      6. ทีม iRAP Ruddster                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
      7. ทีม THE UPPERCUT              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     กองเชียร์พันธ์แท้หุ่นยนต์ มจพ. สามารถเข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2008  ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2551 ณ  MCC Hall  เดอะมอลล์ บางกะปิ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1111, 1113  หรือ http://www.tpa.or.th

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2300 ครั้ง