วันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่งานประชาสัมพันธ์ เข้าไปพูดคุยกับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2551 ซึ่งในระหว่างต้นเดือนมิถุนายน 2551 ก็เป็นเทศกาลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาเต็มตัว กับการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยสัมภาษณ์ความรู้สึก  ความคิดเห็นนานาทัศนะจากนักศึกษาใหม่ มาเล่าสู่กันฟังค่ะ


         นางสาวขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ : สัมภาษณ์และเขียนข่าว       

                                                                                                                                             

.