อาจารย์อรุณ   พุฒยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย  มจพ. ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2551 ประชุมหารือ ครั้งที่ 1/2551 เพื่อการเตรียมความพร้อมงานทอดกฐินสามัคคี  และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กำหนดนำผ้าป่าสามัคคี  ประจำปี พ.ศ. 2551  ไปทอดถวายในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เพื่อรวบรวมทุนบริจาคจัดซื้อที่ดินสร้างสวนป่าสำหรับปฎิบัติธรรม และบูรณะปฎิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะนำเสนอเป็นระยะ
      สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500-49 ต่อ 1121 , 1166 , 1175

                                                                                                                                                      ขวัญฤทัย: เขียนข่าว

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1288 ครั้ง