ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา

12 มิถุนายน 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1627 ครั้ง