บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  ไทย – เยอรมัน (TGGS) จัดประชุมสภาบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร TGGS ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr.Christoph Brummer Ambassador Embassy of the Federal Republic of German เป็นประธานการประชุม โดยมี  ผศ.ปรีชา  อ่องอารี  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  Prof.Dr.Rauhut   Burkhard  Rector  of RWTH University Prof.Dr.Ing.Rolf  H.Jansen ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยฯ  ฝ่ายเยอรมัน รศ.บรรเลง  ศรนิล  ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยฯ ฝ่ายไทย และคณะกรรมการสภาบัณฑิตวิทยาลัย ฯ ให้การต้อนรับ

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1177 ครั้ง