นายชัยศิริ   ตุ้มทอง นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้รับเกียรติบัตรระดับดี (เหรียญทองแดง) สาขาวิชาฟิสิกส์ จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม  (นักเรียนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ )

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1630 ครั้ง