มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

17 มิถุนายน 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1207 ครั้ง