งานประชาสัมพันธ์ มจพ. เปิดประเด็นเดินสายสัมภาษณ์พิเศษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนบน้อมคุรุวาร ปี 2551 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป งานประชาสัมพันธ์จัดตารางเพื่อเข้าพบและขอสัมภาษณ์ที่เป็นตัวแทนทั้งในบทบาทลูกศิษย์ – อาจารย์ ศิษย์เก่า และนายกสมาคมคณะต่างๆ ในอันที่จะนำความรู้สึกดีๆ ความประทับใจมาถ่ายทอดสู่กันฟัง

        รศ. บรรเลง  ศรนิล  อดีตอธิการบดี มจพ. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ TGGS   “ผมเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนเทคนิคไทย – เยอรมัน  เรียนช่างท่อและประสาน มีนักเรียนประมาณ 50 คน และได้ทุนไปฝึกงานที่ประเทศเยอรมัน  ในสมัยนั้นเปิดสอน ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างท่อและประสาน ช่างไม้อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีอาจารย์ฝรั่งที่มาจากเยอรมันเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวิชาทุกๆ สาขา ขณะเดียวกันมีอาจารย์จากไทยด้วยคือ อาจารย์บำรุง อาจารย์ณรงค์กุหลาบ อาจารย์ทวี และอาจารย์อำนาจ เป็นต้น การเรียนการสอนในยุคนั้นเข้มข้นทุกตารางนิ้ว เป็นการปฏิบัติ เรียนจริง รู้จริง นักเรียนที่มาเรียนสายนี้จึงมุ่งมาที่เทคนิคไทย – เยอรมัน และเป็นเด็กหัวดี สู้งาน นักเรียนรุ่นแรกที่จบออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนั้น เป็นคนมีคุณภาพ”
          “ศาสตราจารย์บุญศักดิ์ ใจจงกิจ เป็นอาจารย์คนแรกของโรงเรียนเทคนิคไทย – เยอรมัน เป็นอาจารย์รุ่นแรกๆ ที่อุทิศตัวให้ลูกศิษย์อย่างจริงจัง กับความหวังดีแก่ลูกศิษย์ได้ดีมากๆ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับนักเรียนประทับใจและระลึกถึงเสมอ”
          “การจัดงานนบน้อมคุรุวารที่ทาง มจพ. จัดนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพื่อเทิดเกียรติคุณครูและระลึกถึงพระคุณครู
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการมาตลอด และเป็นการพบปะระหว่างครู – อาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ในความเป็นไทย – เยอรมัน
และความเป็น มจพ. อีกครั้ง”

         อาจารย์ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย  นายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เมื่อปี 2544 และจบปริญญาโท
วท.บ.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจพ. เมื่อปี 2546
ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.
งานนี้เป็นสิ่งที่ดีที่น่าจะจัดต่อเนื่องกันต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการที่ว่า
หนึ่งคือศิษย์เก่าจะได้กลับมาน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครู อาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดต้นแบบชีวิตให้กับตัวเรา
ส่วนที่สองเราได้มีโอกาสมาพบปะระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้เลือดของ
แสดดำคงอยู่อย่างเข้มข้น ทำให้ความสัมพันธ์แนบแน่นต่อไปเรื่อยๆ  
ทางคณะก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะ  ส่งอีเมล์ไปยังศิษย์เก่าของเราในแต่ละรุ่นที่ได้เรียนจบไปแล้วโดยการแนบกำหนดการและลิงค์ของหน้าเว็บมหาวิทยาลัย 
การบอกข่าวไปยังบุคคลหลักของแต่ละรุ่น หรือโทรศัพท์พูดคุยกับเพื่อนในรุ่นเองอีกทีหนึ่ง” ในฐานะศิษย์เก่ามีความรู้สึกประทับใจ
       “รักและผูกพันกับสถาบันแห่งนี้ อาจจะเนื่องด้วยสถาบันของเรามีคณะที่อยู่ใกล้ๆ กัน ทำให้เรามีความผูกพันระหว่างคณะ
ทำกิจกรรมร่วมกันมาตลอด ก็จะรู้สึกว่าที่นี่อบอุ่น  สมัยเรียนมีความรู้สึกที่ดีแม้เพื่อนจะอยู่คนละคณะ
แต่ก็ช่วยเหลือกัน ติวหนังสือให้กันตลอดเวลา ก็เลยมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง นักศึกษาข้ามคณะที่ว่าเราเก่งกันคนละด้านเราก็มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราเป็นเพื่อนกัน ไม่มีการแบ่งแยก  ประทับใจอาจารย์ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์หลายท่าน ที่ท่านเองสอนแบบเป็นกันเอง มีรูปแบบการสอนที่พยายามสร้างสีสันและดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเรียน มีความกระตือรือร้นกัน ส่วนที่เรียนปริญญาโท สิ่งที่ได้จากที่นี่ก็คงเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตจากอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน
ที่เราไม่สามารถหาได้จากตำรา หลายท่านแชร์มากจากประสบการณ์ชีวิตว่าท่านได้ไปพบเจออะไรมาบ้าง
ทำงานเกี่ยวกับอะไรมาบ้าง ซึ่งมันมีหลายเรื่องที่มันนอกเหนือจากตำรา ทำให้เรามีข้อคิดและแนวคิดในการดำเนินชีวิต  ก็ขอบคุณสถาบันแห่งนี้ที่ได้สร้างชีวิตของเราขึ้นมาในวันนี้ที่ได้มาทำงานในการตอบแทนพระคุณให้กับแผ่นดิน แล้วก็ตอบแทนพระคุณให้กับคุณครูอาจารย์ที่เคยถ่ายทอดความรู้มาให้กับเรา ในวันนี้เราก็จะพยายามถ่ายทอดความรู้
แบบอย่างชีวิตที่ดีให้กับนักศึกษาในสถาบันต่อไป”

        คุณจิโรจน์  ทวีอุดมทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ศิษย์เก่ารุ่นแรก ของ MIT ห้อง 1B
ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่ามีความรู้สึกประทับใจ
“มีความประทับใจอาจารย์ชัยสวัสดิ์  โตวิบูลย์ ร่วมกับ รศ. ชนะ  กสิภาร์  ที่สอนให้ผมได้ใช้วิธีคิดในการแก้ปัญหาต่างๆ
และวิธีวางแผนงาน สอนวิธีคิดที่สำคัญๆ  เพราะนักบริหารต้องคิดเป็น
ในฐานะนักบริหาร ผู้บริหาร จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน ผมก็ได้ไปปรับปรุงการบริหารจัดการในบริษัทของผมให้เป็นระบบมากขึ้น จนปัจจุบันธุรกิจเราได้ขยายออกไปหลายบริษัทและมีพนักงานกว่า 200 คน การจัดงานนบน้อมคุรุวารเป็นสิ่งที่ดีที่ทาง มจพ. ได้จัดงานนี้ขึ้นมา เพราะเป็นการได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
       เพื่อให้เราสามารถออกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพหรือธุรกิจของเรา ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมได้ทราบและเชิญชวนให้มาร่วมในงานนี้ โดยจะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยเร็วที่สุด ท้ายสุดนี้ผมขอฝากและขอเชิญชวนศิษย์เก่าที่ทราบข่าววันงานนบน้อมคุรุวาร ให้เสียสละเวลามาร่วมงานในวันดังกล่าว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และเพื่อได้พบปะกับครูอาจารย์”


        อาจารย์ ดร.มงคล  หวังสถิตย์วงษ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจพ.  ศิษย์เก่า ปริญญาตรี (ค.อ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 และปริญญาโท (ค.อ.ม.) ไฟฟ้า และ (ค.อ.ด.) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
“ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่า หลังจากที่เข้ามาเรียนมีความเปลี่ยนแปลงมาก เช่น การจัดการเรียนการสอนที่นี่จะดูแลเอาใจใส่ และสอนอย่างเอาจริงเอาจัง  มีความรู้เพิ่มเติม รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน มันเป็นประสบการณ์ที่ดี  ผมจบครุศาสตร์จะได้ในสิ่งที่ไม่คาดคิดคือ เราจะมีความรู้ลึกซึ้ง เพราะครุศาสตร์สร้างคนมาเป็นครู  ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นครู ครั้นเรียนมากขึ้น รู้ลึกซึ้งมากขึ้น ความรู้สึกก็เปลี่ยนไป คืออยากสอน ยิ่งมีความรู้มากๆ ก็อยากสอนคนอื่น ผมว่ามันสนุกนะการที่ได้สอนได้ถ่ายทอดให้คนอื่น ผมภาคภูมิใจอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผมทุกคนนะ เมื่อจบแล้วยินดีที่จะรับใช้มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัยของเราเป็นผู้นำของสายวิชาการในประเทศ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาอาชีวของประเทศ  มจพ.  เป็นอันดับหนึ่งในความคิดของผม  การจัดงานนบน้อมคุรุวารของ มจพ. ที่จัดขึ้นในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์มากๆ เพราะที่ผ่านมาในแต่ละปีก็มีเพียงการจัดพิธีไหว้ครู และงานเกษียณเท่านั้น  เป็นการเติบโตมีความรู้ความสามารถได้เพราะพระคุณของครู แม้แต่คำว่า ครู ไม่จำเป็นต้องเป็นครูที่สอนในห้อง มีคุณครูที่ไม่ได้สอนในห้องบางคนมาจากต่างมหาลัย ก็เป็นแอดไวเซอร์ของผมบ้าง มาพูด มาให้ความรู้ผม คนเหล่านี้ก็คือคุณครูของผม  ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกคน อยากให้มางานนี้ เพราะว่าปีหนึ่งจะมีงานที่เหมือนกับว่าเทิดทูนหรือทดแทนพระคุณครูที่อุตส่าห์สั่งสอนเราให้เติบใหญ่ขึ้นมาได้ ให้เรามีความรู้ความสามารถ ให้เราอยู่ในสังคมอย่างเกียรติ แค่ปีละครั้งเท่านั้นเอง ซึ่งหาโอกาสแบบนี้ยาก แล้วถ้าไม่มาวันนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เจอคุณครูทุกคน เพราะครูเองหลายคนก็ชราภาพมาก ร่างกายไม่แข็งแรง หรือท่านอาจต้องไปทำงานที่อื่น”


         คุณภัทรบท  วรวรรณปรีชา  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต จบการศึกษาปริญญาตรีจาก “ในสมัยที่ผมเรียนที่ มจพ. อาจารย์แต่ละท่านจะประสิทธ์ประสาทวิชาให้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องหนังสือเรียนตำราเรียน หรือประสบการณ์ที่ท่านเคยเจอมา เพราะว่าจริงๆ แล้วการเรียนการสอนไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรอก มันอยู่ที่ประสบการณ์จากตัวท่านเองแล้วถ่ายทอดไปให้ลูกศิษย์  ผมโชคดีที่เรียนกับอาจารย์ที่ค่อนข้างเป็นกันเองกับลูกศิษย์ มีอะไรเข้าถึงอาจารย์ได้โดยตรง ก็เลยผูกพันกับอาจารย์เป็นส่วนใหญ่  เพื่อนๆ ผมที่จบไปก็ยังติดต่อกับอาจารย์ หรือให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้ในบางเรื่อง  มจพ. จัดงานครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆ ที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบครู—อาจารย์อีกครั้ง รวมทั้งศิษย์ปัจจุบันด้วย ตอบแทนบุญคุณอาจารย์ ระลึกถึงอาจารย์ตลอดเวลาว่าท่านมีพระคุณกับเราเสมอ เป็นคนปูรากฐานด้านวิชาการต่างๆ แก่เรา ในฐานะที่ผมตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ก็อยากเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านมาร่วมงานนบน้อมคุรุวาร และแสดงความกตัญญูกับอาจารย์ที่เกษียนไปหรือที่อยู่ปัจจุบันให้มากๆ และจะประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุด”

      นายสุทธิ  หอเพชรรุ่งเรือง  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  กล่าวว่า “ ตามที่ มจพ. จะจัดงานนบน้อมคุรุวาร ประจำปี 2551  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 ซึ่งตรงกับวันไหว้ครูของนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่า ของมหาวิทยาลัย ผมในนามของศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ซึ่งผมเองก็เป็นศิษย์เก่าจบจากที่นี่ และได้ทำงานเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือมา 5 ปี แล้วออกไปทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีงาม ที่ได้เชิญอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการมาให้ศิษย์เก่าได้แสดงมุทิตาจิต เพื่อระลึกถึงพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ดีใจที่จะได้พบกับอาจารย์ที่ได้สั่งสอน และอบรม ให้ความรู้กับเรามา และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานนบน้อมคุรุวารควรจัดให้มีงานอย่างนี้ทุกปี และอยากให้ศิษย์เก่าทุกท่านมาร่วมงาน ถ้ามีโอกาสผมจะมาร่วมงานทุกๆ ปี เช่นกัน”


          นายดิศักดิ์ ศรีสุวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จบปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 14   เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช.  ใช้เวลาเรียนที่ สถาบันแห่งนี้ 7 ปี ถือว่าเป็นลูกหม้อเลยทีเดียว เพราะเริ่มเรียนตั้งแต่ ปวช. จนจบปริญญาตรี ทำให้มีความผูกพันกับอาจารย์ ประทับใจท่านอธิการบดีคือ
ท่านศาสตราจารย์ บุญญศักดิ์  ใจจงกิจ  อาจารย์ให้โอวาท สั่งสอน มีวิธีการคอยแนะนำและให้กำลังใจได้เป็นอย่างดี หลังจากจบการศึกษาแล้วก็นำวิชาความรู้ที่ได้เรียนกับท่านไปประกอบธุรกิจ
โดยเริ่มจากศูนย์ ปัจจุบันประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า การจัดงานนบน้อมคุรุวาทครั้งนี้ขึ้น มีความสำคัญมาก  เป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้พบกับอาจารย์เก่าๆ เช่น อาจารย์ชื้น  มีนาค อาจารย์สำเริง  รัศมีวิศวะ และอาจารย์อีกหลายๆ ท่าน ปลื้มใจมากที่จะได้เจอกับท่านอาจารย์ และเพื่อนๆ ศิษย์เก่าทุกคน  “ ผมเองกลับมาที่ มจพ. แห่งนี้ทุกครั้งก็ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงตลอด เพราะมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ  และยิ่งได้เจอะกับเพื่อนรุ่นพี่และรุ่นน้องก็มีความรู้สึกเดียวกัน”
ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าอยากให้ศิษย์ปัจจุบัน หรือศิษย์เก่าที่ไม่ค่อยได้พบเจอกับเพื่อนรุ่นเดียวกันมาร่วมงาน และช่วยกันประสานงานกับมหาวิทยาลัย  เพื่อให้สมาคมศิษย์เก่ามีบทบาท และติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น
และอยากให้ศิษย์เก่ามาร่วมงานกันเยอะๆ

                                                                                                                           

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3420 ครั้ง