ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งธุรการ สังกัดกองงาน มจพ. ปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งและคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
   วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชกรรม ธุรกิจทั่วไป เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
   รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551  (วันจันทร์-วันเสาร์)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ  วันที่ 4 กรกฎาคม เวลา 17.00 น.  
  สอบข้อเขียน  วันที่ 12 กรกฎาคม 2551
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  วันที่22 กรกฎาคม 2551 
  สอบสัมภาษณ์  วันที่ 24 กรกฎาคม 2551 
  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 
รายงานตัวปฏิบัติราชการ  วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 
           ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 ห้อง 615 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518  ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24  ต่อ  1144 , 1159 , 1189 , 1191 และมจพ.ปราจีนบุรี สมัครได้ที่ กองงาน สจพ.ปราจีนบุรี 129 หมู่ 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3721-7300 ต่อ 7300
หรือ 0-3721-7334

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1253 ครั้ง