ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
30 มิถุนายน 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2180 ครั้ง