มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จะจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างหอพระประดิษฐานพระหลวงพ่อสิงห์ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ชิงถ้วยรางวัล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา  อ่องอารี  อธิการบดี มจพ.  ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2551  เวลา 08.30 น. ณ เมเจอร์โบว์ล ชั้น 4  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 

กติกาการแข่งขัน

  1. แข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คนๆ ละ 3 เกม (ไม่จำกัดเพศและอายุ)
  2. แข่งขันระบบคู่สไตร์ค คี่สแปร์
  3. ทีมที่เข้าแข่งขันในแต่ละรอบมีสิทธิ์ได้รับรางวัลทุกรอบ แต่จะต้องเปลี่ยนผู้เล่นในทีมอย่างน้อย 1 คน
  4. ผู้เข้าแข่งขันเมื่อได้รางวัลประเภททีมแล้ว ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภทบุคคล
  5. การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันถือเป็นข้อยุติ

ค่าสมัคร
      1. ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 10,000 บาท  (ได้รับโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
      2. ทีมทั่วไป ทีมละ 3,000 บาท

      ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ปิยะรัตน์  กุลเมธี  โทรศัพท์/โทรสาร 037-217-312 
นางสาวพีระดา  คะมะปะเต  โทรศัพท์ 037-217-300-4 ต่อ 7032  โทรสาร 037-217-317 นางสาวณภัทร  ศรีปราชญ์  โทรศัพท์ 037-217-300-4 ต่อ 7321  โทรสาร 037-217-333 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 และสามารถ Down Load  ใบสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ Website งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
(ร่งนภา: เขียนข่าว / ขวัญฤทัย : บรรณาธิการข่าว)

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1379 ครั้ง