อาจารย์บุญชอบ   โสตประวัติ  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับหลักการของการถ่ายเทของก๊าซหุงต้ม และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในรถยนต์ ตลอดจนสาเหตุการเกิดระเบิดของถังแก๊ส และอธิบายถึงการเปรียบเทียบการใช้งานของเครื่องยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ LPG และ NGV เช่น ชุดสาธิตระบบเชื้อเพลิง LPG แบบ Sequential Gose Loop และ ชุดสาธิตเครื่องยนต์น้ำมันเบนซิน และเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV การสาธิตตัวอย่างของการติดก๊าซ LPG ภายในรถยนต์
        ท้ายสุดอาจารย์บุญชอบได้ให้คำแนะนำ และข้อควรระวังเกี่ยวกับการนำก๊าซหุงต้มไปติดตั้งกับรถยนต์ และเมื่อต้องการติดแก๊สในรถยนต์ ควรไปติดตั้งที่ศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน และจดทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยมีการรับรองมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน จากบทสัมภาษณ์ออกอากาศไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 51 เวลา 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7
(จอย , พนิตานันท์ : เขียนข่าว , ทำข่าว , บันทึกภาพ / ขวัญฤทัย : บรรณาธิการข่าว)

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3979 ครั้ง