ประกาศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มจพ. ปราจีนบุรี

** ประกาศผลทางเว็บไซต์ http://www.icit.kmutnb.ac.th

22 กรกฎาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1275 ครั้ง