งานจัดสิทธิประโยชน์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดหาร้านมาให้บริการตัด เช่าตัดชุดครุยมหาวิทยาลัย และชุดเครื่องแบบขาว ให้แก่ข้าราชการและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในราคาประหยัด ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และช่วยลดภาระในการเดินทาง ไปติดต่อร้านด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดค่าบริการ ดังนี้

      
รายการ ครุยปริญญาตรี ครุยปริญญาโท ค่าประกัน
ครุย สั่งตัด
750
800
-
ครุย เช่า
400
450
500
ชุดขาว สั่งตัด
1,700
-
ชุดขาว เช่า
400
1,000
ชุดขาว เช่าตัด
900
1,000

             ร้านคัทลียา จะมารับบริการตัด เช่า ชุดครุยในราคาพิเศษ ณ ร้านค้าสวัสดิการ มจพ. ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2551 - 21 กันยายน 2551 ณ อาคาร 46 ชั้น 1 (กำหนดส่งคืนชุด ณ ร้านค้าสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2551 )
            วันจันทร์ ถึงวันศุกร์         เวลา 09.00 - 17.00 น.
            วันเสาร์                         เวลา 09.00
- 15.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 24525 ครั้ง