มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวน อาจารย์  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้กำหนดนำผ้าป่าสามัคคีประจำปี พ.ศ.2551 ไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551  เพื่อรวบรวมทุนบริจาคจัดซื้อที่ดินสร้างสวนป่าสำหรับปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน  และบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ

         

        วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) บางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยมีเจ้าจอมมารดาเที่ยง เป็นผู้สร้างและให้การอุปถัมภ์ หลังจากนั้นก็มีเจ้าจอมมารดาแสร์ พระองค์เจ้าอัมพรรณตรีประชา ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูสืบต่อกันมาตามลำดับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้กำหนดนำผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2551   ไปทอดถวาย ณ  วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่  16  สิงหาคม  2551  ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เพื่อรวบรวมทุนบริจาคจัดซื้อที่ดินสร้างสวนป่า สำหรับปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน และบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้โดยการบริจาคปัจจัย หรือนำอาหารคาวหวานร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันเสาร์ที่  16 สิงหาคม  2551
ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ

----------------------

เวลา      08.00  น.          ตั้งขบวนผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำไปวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)  
            08.30  น.          เคลื่อนขบวนผ้าป่าสามัคคี
            09.30  น.          ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี  ณ  อาคารเรียนปริยัติธรรม
            10.30  น.          พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                                   ถวายผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน
                                   ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 
                                   พระสงฆ์อนุโมทนา  เป็นเสร็จพิธี
            12.00  น.          ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมทำบุญได้ที่  กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร TGGS 
  โทรศัพท์  0-2587-4343, 0-2587-4344       ขอผลบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมสร้างสมมาตั้งแต่อดีต และที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ จงเป็นพละวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญฯ
(รุ่งนภา/เขียนข่าว , ขวัญฤทัย/ บรรณาธิการ)

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1439 ครั้ง