ประกาศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มจพ. ปราจีนบุรี
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มจพ. ปราจีนบุรี อัตราเงินเดือน 7,940 บาทถ้วน

รายละเอียดดังนี้

1. เปิดสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ วุฒิปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถด้าน Network

2. เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2551 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. กรุงเทพฯ
(*เอกสารและหลักฐานการสมัคร*)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 ห้อง 501 และทางเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ http://www.icit.kmutnb.ac.th

4. กำหนดการสอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 ห้อง 506

5. การดำเนินการสอบ

- รายงานตัว เวลา 13.00-13.15 น. และเริ่มสอบข้อเขียนเวลา 13.15-13.45 น.
- หัวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Open Source และความรู้ทางด้าน Network
- สอบสัมภาษณ์เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

6. ประกาศผลวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ และทางเว็บไซต์ http://www.icit.kmutnb.ac.th

7. รายงานตัว วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์

5 สิงหาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1059 ครั้ง