ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2551) ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรราชินีนาถ  ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  และเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มี่ต่อครอบครัว  สังคมแลประเทศชาติ  รวมทั้งเพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป  รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก สานความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างแม่-ลูก มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน  ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2551 (ปีที่ 3)  ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2551 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์  และหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรราชินีนาถ  ชั้น 2 อาคารนวมินทรราชินี พิธีเปิดงานวันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดย ผศ.ปรีชา อ่องอารี อธิการบดี และลงนามถวายพระพรตามลำดับ
         กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีบทเพลงรักแม่ “อิ่มอุ่น ไอรักแม่” จากชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี และชมรมดนตรีสากล นิทรรศการพระราชกรณียกิจแม่แห่งแผ่นดิน และรวมกิจกรรมบันทึก ถ้อยคำรัก ในฐานะ “ลูก ถึง “แม่” ผ่านกระดาษรูปหัวใจติดบอร์ดที่ ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย ด้วยรัก จากใจ “ลูก” ถึง “แม่”  รวมการชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยที่ทำจาก “ดอกมะลิ” และ “ต้นมะลิ” สัญลักษณ์วันแม่ ภายใต้คำขวัญ “สังคมสุขร่มเย็นได้ ด้วยรักแม่”
        สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานประชาสัมพันธ์  มจพ. โทรศัพท์ 1121, 1166, 1175  หรือ www.kmutnb.ac.th และสามารถดาว์โหลดเอกสารได้ที่ กำหนดการงานวันแม่แห่งชาติ
(บุกเบิก-ถ่ายภาพ/ขวัญฤทัย-เขียนและสัมภาษณ์ข่าว)                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 7909 ครั้ง