ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา   อ่องอารี   อธิการบดี มจพ.   เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน  “ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา  ทองดี  เป็นประธานกรรมการกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์  ข้าราชการ  และบุคลากร   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  อาคารอเนกประสงค์ พร้อมชมนิทรรศการพระราชประวัติ  และพระราชกรณียกิจ  พระแม่แก้วของแผ่นดิน  ระหว่าง 11-15 สิงหาคม 2551 ( รุ่งนภา / เขียนข่าว , สมเกษ / บันทึกภาำพ ).

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1069 ครั้ง