รศ.ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานการประชุมหารืองานประชุมวิชาการ International Symposium on Antennas and Propagation,ISAP2009  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาตร์  การประชุมวิชาการ ISAP2009 ดำเนินงานภายใต้สมาคม ECTI (Electrical Engineering/Electronics,Computer,Telecommunications and Information Technology Association) โดยมีผู้แทนคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 14 มหาวิทยาลัยดำเนินการประชุม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อเตรียมงานประชุมดังกล่าว  โดยงานประชุมวิชาการจะจัดขึ้นวันที่ 20-23 ตุลาคม 2552 ที่ประเทศไทยโดยมีผู้ร่วมงานจากทั่วโลก

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1784 ครั้ง