มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551  โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งและคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
       1.  นักวิชาการศึกษา        จำนวน 1  อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ
       2.  วิศวกร                      จำนวน 1 อัตรา   วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า
       3.  วิศวกร                      จำนวน 1 อัตรา   วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม
       4. พยาบาล                    จำนวน 1 อัตรา  วุฒิปริญญาตรี ทางพยาบาล
       5. นิติกร                         จำนวน 1 อัตรา  วุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย
       6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  วุฒิปริญญาโททางวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
       7. นักวิชาการศึกษา         จำนวน 1 อัตรา   วุฒิปริญญาโทด้านการบริหาร การศึกษา สถิติ
พาณิชยศาสตร์  คณิตศาสตร์ สารสรเทศ คอมพิวเตอร์
          รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2551 (วันจันทร์-วันศุกร์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ  วันที่ 3  กันยายน 2551  เวลา 12.00 น. สอบข้อเขียน วันที่ 6  กันยายน 2551  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  วันที่ 15 กันยายน 2551   สอบสัมภาษณ์   วันที่ 19 กันยาย 2551  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  วันที่  23 กันยายน  2551    รายงานตัวปฏิบัติราชการ  วันที่ 1  ตุลาคม 2551
             ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   1518  ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800   โทรศัพท์ 0-2913-2500-24  ต่อ  1144 , 1159 , 1189 , 1191  หรือ ดูรายละเอียดการประกาศ     รับสมัครได้ที่ http://www.hrd.kmitnb.ac.th/    และ  มจพ. ปราจีนบุรี  สมัครได้ที่  กองงาน มจพ. ปราจีนบุรี  129  หมู่ 21   ต.เนินหอม   อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี    โทรศัพท์ 0-3721-7300  ต่อ  7300   หรือ    0-3721-7334

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2837 ครั้ง