ประกาศเงินกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2551
สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ – กู้ยืมต่อเนื่อง(ผู้กู้รายเก่า) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. พิมพ์กู้ยืมเงิน 2 ชุด (พิมพ์สัญญาหน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน การตั้งค่าหน้ากระดาษ ซ้าย ขวา บน ล่าง ให้มีค่า = 0.00 (ศูนย์) โดยเข้าไป กรอกข้อมูลผู้ค้ำ , เลขบัญชีธนาคาร ใน www2.studentloan.or.th

การพิมพ์สัญญา จะเป็น สี หรือขาวดำ ก็ได้ แต่ต้องดูชัดเจน ไม่ พร่ามัว

2. เข้าไปดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งพร้อมสัญญาใน PDF

ให้ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ได้ตั้งแต่ 25 สิงหาคม – 12 กันยายน 2551

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

นักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ ส่ง ห้องกองทุน ชั้น 4 อาคาร 40 ปี สจพ.

นักศึกษา มจพ. ปราจีนบุรี ส่ง กองงานวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี

25 สิงหาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 11031 ครั้ง