ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการ Summer School 2008
Communities in Intelligent Service Networks (CISN)
10-28 November 2008
At FernUniversitaet in Hagen, Germany

โดยทางโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- Attention Letter
- CV.
- Master's transcript and Last transcript
- Short Ph. D topic (1/2 page)

สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ชั้น 10 งานวิเทศสัมพันธ์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ ทางอีเมล์ mitranon@hotmail.com
ภายในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ 02-913-2500 ต่อ 1034, 1023, 1026

> PDF File <

29 สิงหาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1440 ครั้ง