ชมรมดนตรีสากล มจพ. "วงปังเย็น" ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล POPULA VOTE จากการแข่งขันประกวดวงดนตรี NPE MUSIC AWARD 2008 โดย บริษัท นัฐพงษ์เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (สาขาเซียร์รังสิต) ได้จัดให้มีการแข่งขันการประกวดวงดนตรี NPE MUSIC AWARD 2008 ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย "วงปังเย็น" มีสมาชิกในวงทั้งหมด จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

รายชื่อสมาชิก "วงปังเย็น"

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คณะ เครื่องดนตรี
1
นายภูธิชย์ พันธเสน
วทอ.
เบส
2
นายธนพัฒน์ น้ำจันทร์
วทอ.
นักร้อง
3
นายวัชรพันธ์ สุขเกิด
วทอ.
ทรัมเปต
4
นายเจษฎา บุบผาวงษ์
วทอ.
ทรัมเปต
5
นายปองเทพ จันทร์โป๊
วิศวกรรมศาสตร์

ทรอมโบน

6
นายเกรียงศักดิ์ เจียมประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตร์
เปอร์คัทชั่น
7
นายอภิชาติ พรมเสาร์
วิศวกรรมศาสตร

กลอง

8
นายสุรวุฒิ ศุภกิจอุดมการณ์
วิศวกรรมศาสตร
กีต้าร์

ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งการคัดเลือกวงเข้าประกวด มีการดำเนินการ ดังนี้1

1. การคัดจากเดโมที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จำนวน 185 วง
2. การคัดเลือกรอบ Audition ในวันที่ 7-13 สิงหาคม 2551 ณ บริษัทนัฐพงษ์เซลล์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด     สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ และคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกวงที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน      10 วง     เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2551 ณ บริษัท  นัฐพงษ์เซลล์แอนด์เซอร์วิส
จำกัด (สาขาเซียร์รังสิต)
3. วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 วงสุดท้าย ต้องเข้าร่วม Workshop: Prepare to Make it  Great on Stage ที่ทางผู้จัดงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551 ณ บริษัท นัฐพงษ์เซลล์แอนเซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ
      ผลปรากฎว่า "วงปังเย็น" ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล POPULAR VOTE ซึ่งหลังจากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แล้วทางบริษัท จะนัด"วงปังเย็น" เพื่อสัมภาษณ์และลงบทสัมภาษณ์พิเศษกับนิตยสาร "The Guitar Magazine"


                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2745 ครั้ง