ประกาศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การให้บริการระบบเครือข่ายกรณีไฟฟ้าขัดข้อง

เนื่องจากเกิดเหตุระบบไฟฟ้าหลักขัดข้องในเวลา 03.00 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2551 ทำให้ระบบเครือข่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับมาใช้ระบบไฟฟ้าสำรองชั่วคราวแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 กันยายน 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1305 ครั้ง