มจพ.ถวายราชสักการะรัชกาลที่ ๔
        ผศ.ปรีชา อ่องอารี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย นำพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส์วันวิทยาศาสตร์ เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑

 

 

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1096 ครั้ง