มจพ.เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ
        ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
                

ตำแหน่งและคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- วุฒิปริญญาตรีทางบริหาร การบัญชี การจัดการทั่วไป บริหารงานทั่วไป ศิลปศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    พาณิชย์ศาสตร์สถิติอักษรศาสตร์วารสารศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง    หรือทางอื่นที่ใช้เป็นคุณสมบัตรเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2551 ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 ห้อง 615 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1144

 

 

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1606 ครั้ง