มจพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งและคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2551 ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 129 หมู่ 21 ต. เนินหอม อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี โทรศัพท์ (037) 217-317, (037) 217-300-4 ต่อ 7018 หรือที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ  10800 
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24  ต่อ  1144

 


                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1772 ครั้ง