ประกาศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 7,100 บาทถ้วน

รายละเอียดดังนี้

1. เปิดสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ วุฒิปวส. ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถด้าน Network

2. เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 22-30 กันยายน 2551 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. กรุงเทพฯ โทร 0-2913-2500 ต่อ 2205

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2551 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 ห้อง 501 และทางเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ http://www.icit.kmutnb.ac.th

4. กำหนดการสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 ห้อง 506

5. การดำเนินการสอบ

- รายงานตัว เวลา 09.30-09.35 น.
- เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.40 น. เป็นต้นไป

6. ประกาศผลสอบวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ และทางเว็บไซต์ http://www.icit.kmutnb.ac.th

7. รายงานตัว วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ห้อง 501 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ

19 กันยายน 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1197 ครั้ง