มจพ.จับมือ เบทาโกร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

          ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ รักษาการแทนอธิการบดี มจพ. ลงนามในพิธีความร่วมมือ ทางวิชาการกับ นาย วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิต การบริการ การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารของประเทศ ให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศได้ โดยมีคณะผู้บริหาร มจพ. และคณะกรรมการผู้บริหารของ บริษัทร่วมเป็นพยานในพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551

บุกเบิก ข่าว/สมเกษ ภาพถ่าย

 

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1233 ครั้ง